Maximumdiscount
20%
until Oct 2022

ຄ່າບໍລິການເວັບໄຊທ໌ສຳເລັດຮູບ

* ລາຄາຍັງບໍ່ລວມອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ
ຟຣີ!

STANDARD
PACKAGE

716,400 ກີບ/ປີ
644,760 ກີບ/ປີ
ຄ່າບໍລິການ 2 ປີ
1,289,520.-
 • ຮອງຮັບ 2 ພາສາ 2 ສະກຸນເງິນ
 • ເລືອກໄດ້ 50 ແບບ
 • ເລືອກໃຊ້ແບບ one page
 • ຮອງຮັບ Paypal, omise
 • * Support ຜ່ານທາງ Live Chat , ອີເມວ, Hotline
ຟຣີ!

BUSINESS
PACKAGE

1,436,400 ກີບ/ປີ
1,292,760 ກີບ/ປີ
ຄ່າບໍລິການ 2 ປີ
2,585,520.-
 • ຮອງຮັບທຸກພາສາ
 • ເລືອກໄດ້ທຸກແບບ
 • ຮອງຮັບ Paypal, omise
 • ບໍລິການ Z.com Payment
 • ແຈ້ງເຕືອນຍອດສັ່ງຊື້ Line Notify
 • * Support ຜ່ານທາງ Live Chat, ອີເມວ, Hotline
ຍອດນິຍົມ

ຕິດຕໍ່ທີມງານເພື່ອແຈ້ງລາຍລະອຽດຂອງງານ

* ກະລຸນາເຮັດສໍາເລັດທັງຫມົດ