ဆက်သွယ်ရန်

တိုက်အမှတ် (၁၈)၊ ၇လွှာ၊ MICT Park ၊ လှိုင်မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန် ၁၁၀၅၁
ရုံးဖွင့်ချိန် 9.00 AM - 18.00 PM
ဖုန်း : 01-2305236~37

ဆက်သွယ်ရန်

သင်အကောင့်ဖွင့်ပြီးလျှင် ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏နာမည် နှင့် မှတ်ပုံတင်ထားသော
အီးမေးလ် ကို အကောင့်တွင်ထည့်သွင်းပါ။

LINE

01-2305236~37

EMAIL

support@gmoace.com(for Everyone), billing@gmoace.com ( for admin team only)

SALE

09883446801,09250410234,09250399608,
09-894616938,09-404918392

CUSTOMER SUPPORT

09-795834817, 09-894616948, 09-265159420, 09-265158513

ADDRESS

Building (18), 7th Floor, MICT Park, Hlaing Township, Yangon 11051