เลือกแพคเก็จ ที่ตรงใจคุณ

รับทําเว็บไซต์แบบที่ 1
Standard Package

" บริการ Standard Package สำหรับลูกค้าที่ต้องการทำเว็บไซต์เร่งด่วน ราคาประหยัด มีเจ้าหน้าที่ช่วยทำเว็บไซต์ไปพร้อมกันจนเสร็จภายใน 1 วัน "

  บริการนี้เหมาะสำหรับ
 • บุคคลทั่วไป

 • ผู้เริ่มต้นธุรกิจ หรือธุรกิจขนาดเล็ก

 • ขายสินค้าออนไลน์

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ ในบริการนี้
 •  
 • มีระบบจัดการเว็บไซต์และเทมเพลตให้เลือกใช้งาน
 • มีคู่มือวิธีการใช้งานเว็บไซต์
 • มีเจ้าหน้าที่ support จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.

ขั้นตอนดำเนินการ

 • จัดทำเว็บไซต์

 • อบกรมการใช้งานตัวต่อตัว

 • เว็บสำเร็จรูปใช้เทมเพลทในระบบ
 • เว็บสำเร็จรูปออกแบบให้ไหม่ไม่ซ้ำใคร
 • เว็บทำใหม่ทั้งระบบ (ไม่ใช่เว็บสำเร็จรูป)

ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ใช้บริการนี้

รับทําเว็บไซต์แบบที่ 2
New Template

" บริการทำเว็บสำเร็จรูป แต่เราออกแบบเทมเพลทของเว็บไซต์ให้ใหม่หมดตามที่ลูกค้าต้องการ สวยไม่ซ้ำใคร!
ดูไม่รู้ว่าเป็นเว็บสำเร็จรูป "

  บริการนี้เหมาะสำหรับ
 • เว็บไซต์บริษัท

 • ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง

 • ขายสินค้าออนไลน์

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ ในบริการนี้
 • ออกแบบเทมเพลทให้ใหม่หมด สวยไม่ซ้ำใคร
 • เว็บไซต์จะไม่เหมือนเว็บสำเร็จรูป
 • ออกแบบ head banner 1 ชิ้นงาน
 • ลงข้อมูลสินค้า 100 ชิ้น และเมนูอื่นๆ จำนวน 5 เมนู
 • อบรมการใช้งานแบบตัวต่อตัว 1 ครั้ง 3 ชั่วโมง
 • มีเจ้าหน้าที่ support จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.

ขั้นตอนดำเนินการ

 • ประชุมสรุปความต้องการ

 • ออกแบบ
  เทมเพลทใหม่
  ทั้งหมด

 • ลงข้อมูลและตกแต่งเพิ่มเติม

 • อบรมการใช้งานตัวต่อตัว

 • เว็บสำเร็จรูปใช้เทมเพลตในระบบ
 • เว็บสำเร็จรูปออกแบบให้ไหม่ไม่ซ้ำใคร
 • เว็บทำใหม่ทั้งระบบ (ไม่ใช่เว็บสำเร็จรูป)

ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ใช้บริการนี้

รับทําเว็บไซต์แบบที่ 3
New Template Plus

" บริการทำเว็บสำเร็จรูปแต่เราออกแบบเทมเพลทของเว็บไซต์ให้ใหม่หมด และลูกค้าสามารถให้เราเขียนระบบเฉพาะที่ลูกค้าต้องการใส่เพิ่มเข้าไปได้อีก "

  บริการนี้เหมาะสำหรับ
 • เว็บไซต์บริษัท

 • ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง

 • ขายสินค้าออนไลน์

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ ในบริการนี้
 • เทมเพลตใหม่ที่มีลูกเล่นมากกว่าทั่วไปและไม่ซ้ำใคร
 • เขียนระบบเพิ่มได้ตามต้องการ
 • ปรับการแสดงผลข้อมูลหน้าในได้ 2 layout
 • ออกแบบ head banner 1 ชิ้นงาน
 • ลงข้อมูลสินค้า 100 ชิ้น 100 รูป และเมนูจำนวน 5 เมนู
 • อบรมการใช้งานแบบตัวต่อตัว 1 ครั้ง 3 ชั่วโมง
 • มีเจ้าหน้าที่ support จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.

ขั้นตอนดำเนินการ

 • ประชุมสรุปความต้องการ

 • ออกแบบ
  เทมเพลทใหม่ทั้งหมด

 • เขียนระบบเพิ่มและลงข้อมูล

 • อบรมการใช้งานตัวต่อตัว

 • เว็บสำเร็จรูปใช้เทมเพลตในระบบ
 • เว็บสำเร็จรูปออกแบบให้ไหม่ไม่ซ้ำใคร
 • เว็บทำใหม่ทั้งระบบ (ไม่ใช่เว็บสำเร็จรูป)

ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ใช้บริการนี้

รับทําเว็บไซต์แบบที่ 4
Smart

" บริการรับทำเว็บไซต์และออกแบบเว็บไซต์ให้ทั้งระบบ ไม่ใช่เว็บสำเร็จรูป เราทำใหม่ทั้งหมดราคาเบาๆ ทำเสร็จลูกค้าได้ Source Code ไปทั้งหมดพร้อม Hosting และการดูแลต่ออีก 1 เดือน จบที่เดียว "

  บริการนี้เหมาะสำหรับ
 • เว็บไซต์บริษัท

 • ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง

 • ระบบสินค้า

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ ในบริการนี้
 • ออกแบบเมนูได้ตามที่ลูกค้าต้องการ
 • ออกแบบ Banner จำนวน 2 Banner
 • มี Backoffice และคู่มือการใช้งานสำหรับ แก้ไขข้อมูลได้เอง
 • ได้รับ source code ไว้สำหรับพัฒนาต่อได้เองในอนาคต
 • บริการ Maintenance Service 1 เดือน มูลค่า 3,000,000 กีบ
 • อบรมการใช้งานแบบตัวต่อตัว 1 ครั้ง 3 ชั่วโมง

ขั้นตอนดำเนินการ

 • ประชุมสรุปความต้องการ

 • ออกแบบ
  เว็บไซต์

 • โปรแกรมมิ่งระบบ

 • อบรมการใช้งานตัวต่อตัว

 • เว็บสำเร็จรูปใช้เทมเพลตในระบบ
 • เว็บสำเร็จรูปออกแบบให้ไหม่ไม่ซ้ำใคร
 • เว็บทำใหม่ทั้งระบบ (ไม่ใช่เว็บสำเร็จรูป)

ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ใช้บริการนี้

รับทําเว็บไซต์แบบที่ 5
E-commerce

" ระบบ E-commerse เต็มรูปแบบ สำหรับผู้ที่ต้องการขายสินค้าออนไลน์ และไม่ต้องการใช้งานเว็บสำเร็จรูป เราออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ให้หมดให้ตรงกับที่ลูกค้าต้องการ "

  บริการนี้เหมาะสำหรับ
 • ผู้เริ่มต้นธุรกิจ

 • ธุรกิจขนาดเล็ก

 • ธุรกิจขนาดกลาง

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ ในบริการนี้
 • ระบบครบสมบูรณ์ พร้อมขายสินเค้าทันที
 • มี Backoffice และคู่มือการใช้งานสำหรับ แก้ไขข้อมูลได้เอง
 • ได้รับ source code ไว้สำหรับพัฒนาต่อได้เองในอนาคต
 • บริการ Maintenance Service 3 เดือน มูลค่า 9,000,000 กีบ
 • อบรมการใช้งานแบบตัวต่อตัว 1 ครั้ง 3 ชั่วโมง

ขั้นตอนดำเนินการ

 • ประชุมสรุปความต้องการ

 • ออกแบบ
  เว็บไซต์

 • โปรแกรมมิ่งระบบ + ลงข้อมูล

 • อบรมการใช้งานตัวต่อตัว

 • เว็บสำเร็จรูปใช้เทมเพลตในระบบ
 • เว็บสำเร็จรูปออกแบบให้ไหม่ไม่ซ้ำใคร
 • เว็บทำใหม่ทั้งระบบ (ไม่ใช่เว็บสำเร็จรูป)

ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ใช้บริการนี้

รับทําเว็บไซต์แบบที่ 6
Custom

" บริการนี้สามารถจัดทำเว็บไซต์ทุกรูปแบบ สำหรับลูกค้าที่ต้องการระบบ เฉพาะตัว หรือเว็บไซต์ที่มีระบบขนาดใหญ่ "

  บริการนี้เหมาะสำหรับ
 • ธุรกิจขนาดกลาง

 • ธุรกิจขนาดใหญ่

 • ระบบมีความซับซ้อนกว่าทั่วไป

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ ในบริการนี้
 • เว็บไซต์และระบบตามที่ลูกค้าต้องการทั้งหมด
 • มี Backoffice และคู่มือการใช้งานสำหรับ แก้ไขข้อมูลได้เอง
 • ได้รับ source code ไว้สำหรับพัฒนาต่อได้เองในอนาคต
 • อบรมการใช้งานแบบตัวต่อตัว 1 ครั้ง 3 ชั่วโมง

ขั้นตอนดำเนินการ

 • ขึ้นอยู่กับระบบที่ต้องการ

 • เว็บสำเร็จรูปใช้เทมเพลตในระบบ
 • เว็บสำเร็จรูปออกแบบให้ไหม่ไม่ซ้ำใคร
 • เว็บทำใหม่ทั้งระบบ (ไม่ใช่เว็บสำเร็จรูป)

ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ใช้บริการนี้

ติดต่อทีมงานเพื่อแจ้งรายละเอียดของงานรับส่วนลดพิเศษทันที !

* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง