Maximumdiscount
20%
until Apr 2024

All in One ແມ່ນຫຍັງ?

ແມ່ນແພັກເກັດທີ່ລວບລວມບໍລິການພື້ນຖານ,ຈົບໃນບາດດຽວ ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ຕ້ອງການເວັບໄຊທ໌ www.yourdomain.com ແລະ ໃຊ້ອີເມວພາຍໃຕ້ໂດເມນ yourname@yourdomain.com ລວມການອອກແບບເວັບໄຊທ໌ພ້ອມ, ພຽງ 5 ມື້ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຄົບທ່ານຈະມີເວັບໄຊທ໌ ແລະ ອີເມວໃຊ້ງານທັນທີ

1 ໂດເມນແນມ (ຊື່ເວັບໄຊຂອງທ່ານ)

ລູກຄ້າສາມາດເລືອກຈົດໂດເມນ ໄດ້ 1 ໂດເມນ ບໍ່ວ່າເປັນ .com ຫຼື ສະກຸນໂດເມນອື່ນທີ່ເຮົາມີບໍລິການເພື່ອໄປໃຊ້ງານ ກັບເວັບໄຊທ໌ຂອງລູກຄ້າ www.yourdomain.com ແລະ ອີເມວ yourname@yourdomain.com

2 ບໍລິການ ShopUp Host

ຟຣີ!

STANDARD
PACKAGE

ລາຄາລວມໃນ Package ແລ້ວ

 • ຮອງຮັບ 2 ພາສາ 2 ສະກຸນເງິນ
 • ເລືອກໄດ້ 50 ແບບ
 • ເລືອກໃຊ້ແບບ one page
 • ຮອງຮັບ Paypal, omise
 • * Support ຜ່ານທາງ Live Chat , ອີເມວ, Hotline
ຟຣີ!

BUSINESS
PACKAGE

ຈ່າຍເພິ່ມພຽງ
+720,000 ກີບ

 • ຮອງຮັບທຸກພາສາ
 • ເລືອກໄດ້ທຸກແບບ
 • ຮອງຮັບ Paypal, omise
 • ບໍລິການ Z.com Payment
 • ແຈ້ງເຕືອນຍອດສັ່ງຊື້ Line Notify
 • * Support ຜ່ານທາງ Live Chat, ອີເມວ, Hotline
ຍອດນິຍົມ

3 ບໍລິການ Email Hosting (yourname@yourdomain.com)

ລູກຄ້າສາມາໃຊ້ອີເມລພາຍໃຕ້ໂດເມນເນມ yourname@yourdomain.com. ເພິ່ມຄວາມນ່າເຊື່ອຖື ໃນການຕິດຕໍ່ວຽກແລະທຸລະກິດຫຼາຍຂຶ້ນ ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ ຜ່ານໜ້າເວັບເມລ ຫຼື ໂປຣແກຣມ Outlook ໄດ້

4 ອອກແບບເວັບໄຊທ໌ (Web Creation : ໃຊ້ເວລາ 5 ມື້)

ບໍລິການເວັບສໍາເລັດຮູບສຳລັບລູກຄ້າທີ່ຕ້ອງການເຮັດເວັບໄຊທ໌ເລັ່ງດ່ວນ ລາຄາປະຢັດ ມີເຈົ້າຫນ້າທີ່ຊ່ວຍເຮັດເວັບໄຊທ໌ໄປພ້ອມກັນຈົນແລ້ວພາຍໃນ 5 ມື້ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຄົບ

5 ຕິດຕັ້ງ SSL (https://)

ແພັກເກັດນີ້ຍັງລວມການຕິດຕັ້ງ SSL ໃຫ້ຕະຫລອດອາຍຸການໃຊ້ງານອີກ ໃນປັດຈຸບັນທຸກເວັບໄຊທ໌ທັງໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຈຳເປັນຕ້ອງຕິດຕັ້ງ SSL ເພື່ອສະແດງວ່າເວັບໄຊທ໌ນັ້ນປອດໄພ ລູກຄ້າທີ່ໃຊ້ແພັກເກຈນີ້ບໍ່ຕ້ອງເສຍເວລາຫຍຸ້ງຍາກໃນການຕິດຕັ້ງSSL ດ້ວຍຕົນເອງ

ຕົວຢ່າງລູກຄ້າທີ່ໃຊ້ບໍລິການ All in one package

ຕິດຕໍ່ທີມງານເພື່ອແຈ້ງລາຍລະອຽດຂອງງານ

* ກະລຸນາເຮັດສໍາເລັດທັງຫມົດ

Select country you prefer.