All in One Package ດຽວມີຄົບທຸກຢ່າງ

Domain Name ເປີດໃຫ້ບໍລິການມາຫຼາຍກ່ວາ 20 ປີ ໝັ້ນໃຈໄດ້ແນ່ນອນ 100%
Web Hosting ລະບົບ Cloud ຂອງແທ້ 100%, ບໍ່ມີ Downtime
SSL ເວັບໄຊທມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ນ່າເຊື່ອຖື
E-mail ສາມາດໃຊ້ອີເມລ yourname@yourdomain.com, ນ່າເຊື່ອຖືກ່ວາຟຣີອີເມລ
Website ອອກແບບເວັບໄຊໃຫ້ສຳເລັດ ແລະ ພ້ອມໃຊ້ງານພາຍໃນ 3 ມື້!
 • S

  1,408,000 ກີບ
  1,284,000 ກີບ

 • M

  2,128,000 ກີບ
  1,944,000 ກີບ

 • L

  3,568,000 ກີບ
  3,264,000 ກີບ

All in One ແມ່ນຫຍັງ?

ແມ່ນແພັກເກັດທີ່ລວບລວມບໍລິການພື້ນຖານ,ຈົບໃນບາດດຽວ ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ຕ້ອງການເວັບໄຊທ໌ www.yourdomain.com ແລະ ໃຊ້ອີເມວພາຍໃຕ້ໂດເມນ yourname@yourdomain.com ລວມການອອກແບບເວັບໄຊທ໌ພ້ອມພຽງ 3 ມື້ເທົ່ານັ້ນ ທ່ານຈະມີເວັບໄຊທ໌ ແລະ ອີເມວໃຊ້ງານທັນທີ

ສິ່ງທີ່ລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບໃນແພັກເກັດ All in One.

1 ບໍລິການ Web Hosting (www.yourdomain.com)

Plan S

648,000 ກີບ/ປີ

518,400 ກີບ/ປີ

43,200 ກີບ/ເດືອນ

ເຫມາະສຳລັບເວັບໄຊທ໌ສ່ວນຕົວ
ເວັບບໍລິສັດຂະໜາດນ້ອຍ

 • ພື້ນທີ່ເວັບໄຊທ໌ ແລະ ອີເມວ 10GB
 • 1 ໂດເມນເນມ
 • 20 Email Accounts
 • 5 ຖານຂໍ້ມູນ (MySQL)
 • ບໍ່ຈຳກັດ Bandwidth
Plan ยอดนิยม!

Plan M

1,368,000 ກີບ/ປີ

1,094,400 ກີບ/ປີ

91,200 ກີບ/ເດືອນ

ເໝາະສຳລັບເວັບໄຊທ໌ທົ່ວໄປ

 • ພື້ນທີ່ເວັບໄຊທ໌ ແລະ ອີເມວ 100GB
 • 10 ໂດເມນເນມ
 • 200 Email Accounts
 • 15 ຖານຂໍ້ມູນ (MySQL)
 • ບໍ່ຈຳກັດ Bandwidth

Plan L

2,808,000 ກີບ/ປີ

2,246,400 ກີບ/ປີ

187,200 ກີບ/ເດືອນ

ເໝາະສຳລັບເວັບໄຊທ໌ຂະໜາດໃຫຍ່
ຈຳນວນຂໍ້ມູນຫຼືມີຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງຈຳນວນຫຼາຍ

 • ພື້ນທີ່ເວັບໄຊທ໌ ແລະ ອີເມວ 400GB
 • ບໍ່ຈຳກັດ ໂດເມນເນມ
 • 1000 Email Accounts
 • ບໍ່ຈຳກັດ ຖານຂໍ້ມູນ (MySQL)
 • ບໍ່ຈຳກັດ Bandwidth

2 ບໍລິການ Email Hosting (yourname@yourdomain.com)

ລູກຄ້າສາມາໃຊ້ອີເມລພາຍໃຕ້ໂດເມນເນມ yourname@yourdomain.com. ເພິ່ມຄວາມນ່າເຊື່ອຖື ໃນການຕິດຕໍ່ວຽກແລະທຸລະກິດຫຼາຍຂຶ້ນ ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ ຜ່ານໜ້າເວັບເມລ ຫຼື ໂປຣແກຣມ Outlook ໄດ້

3 ອອກແບບເວັບໄຊທ໌ (One page website : ໃຊ້ເວລາ 3 ມື້)

ເຮົາຈະອອກແບບເວັບໄຊທ໌ໃຫ້ລູກຄ້າເອງ. ເໝາະສຳລັບລູກທີ່ຍັງບໍ່ມີເວັບໄຊທ໌ ແລະ ຕ້ອງການເວັບໄຊທ໌ດ່ວນໃຊ້ເວລາພຽງ 3 ມື້ເທົ່ານັ້ນ. ເວັບໄຊທ໌ທີ່ອອກແບບນີ້ຈະສະແດງຂໍ້ມູນບໍລິການ, ສະໂລແກນ ແລະ ຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພາດໂອກາດຖ້າມີຄົນເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ານ (ຕົວຢ່າງເວັບໄຊທ໌)

4 ໂດເມນແນມ (ຊື່ເວັບໄຊຂອງທ່ານ)

ລູກຄ້າສາມາດເລືອກຈົດໂດເມນ ໄດ້ 1 ໂດເມນ ບໍ່ວ່າເປັນ .com ຫຼື ສະກຸນໂດເມນອື່ນທີ່ເຮົາມີບໍລິການເພື່ອໄປໃຊ້ງານ ກັບເວັບໄຊທ໌ຂອງລູກຄ້າ www.yourdomain.com ແລະ ອີເມວ yourname@yourdomain.com

5 ຕິດຕັ້ງ SSL (https://)

ແພັກເກັດນີ້ຍັງລວມການຕິດຕັ້ງ SSL ໃຫ້ຕະຫລອດອາຍຸການໃຊ້ງານອີກ ໃນປັດຈຸບັນທຸກເວັບໄຊທ໌ທັງໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຈຳເປັນຕ້ອງຕິດຕັ້ງ SSL ເພື່ອສະແດງວ່າເວັບໄຊທ໌ນັ້ນປອດໄພ ລູກຄ້າທີ່ໃຊ້ແພັກເກຈນີ້ບໍ່ຕ້ອງເສຍເວລາຫຍຸ້ງຍາກໃນການຕິດຕັ້ງSSL ດ້ວຍຕົນເອງ

6 Support ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ (ບໍ່ມີມື້ພັກ)

ບໍລິການລູກຄ້າຕະຫຼອດ 24 ​ຊົ່ວໂມງ, ບໍ່ວ່າລູກຄ້າຈະພົບບັນ ໃດໆສາມາດຕິດຕໍ່ທີມງານ Support ໄດ້ຕະຫຼອດເວລາທັງ ທາງໂທລະສັບ, ອີເມວ ແລະ Livechat

ตัวอย่างลูกค้าที่ใช้บริการ One page website

ຕິດຕໍ່ທີມງານເພື່ອແຈ້ງລາຍລະອຽດຂອງງານ

* ກະລຸນາເຮັດສໍາເລັດທັງຫມົດ

Select country you prefer.