Maximumdiscount
20%
until Jul 2024

Promotion ຮ່ວມ

ເລືອກແພັກເກັດ ທີ່ຖືກໃຈທ່ານ 

ເວັບສໍາເລັດຮູບ

" ບໍລິການເວັບສໍາເລັດຮູບສຳລັບລູກຄ້າທີ່ຕ້ອງການເຮັດເວັບໄຊທ໌ເລັ່ງດ່ວນ ລາຄາປະຢັດ ມີເຈົ້າຫນ້າທີ່ຊ່ວຍເຮັດເວັບໄຊທ໌ໄປພ້ອມກັນຈົນແລ້ວພາຍໃນ 1 ມື້ "

  ບໍລິການນີ້ເຫມາະສຳລັບ
 • ບຸກຄົນທົ່ວໄປ

 • ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ ຫລື ທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ

 • ຂາຍສິນຄ້າອອນລາຍ

ເບິ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ
* ລາຄາຍັງບໍ່ລວມອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ
 • ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ 747,000 830,000 ກີບ

ຂັ້ນຕອນດຳເນີນການ

 • ຈັດເຮັດເວັບໄຊທ໌

 • ອົບຮົມການໃຊ້ງານໂຕຕໍ່ໂຕ

 • ເວັບສຳເລັດຮູບໃຊ້ເທັມເພລດໃນລະບົບ
 • ເວັບສຳເລັດຮູບອອກແບບໃຫ້ໃຫມ່ບໍ່ຊໍ້າໃຜ
 • ເວັບເຮັດໃຫມ່ທັງລະບົບ (ບໍ່ແມ່ນເວັບສຳເລັດຮູບ)

ຕົວຢ່າງເວັບໄຊທ໌ທີ່ໃຊ້ບໍລິການນີ້

All in One Package

" ແພັກເກຈທີ່ລວບລວມບໍລິການພື້ນຖານ,
ເວັບໄຊທ໌ຄົບຈົບໃນໜ້າດຽວລວມການອອກແບບເວັບໄຊທ໌
ພ້ອມພຽງ 5 ມື້ເທົ່ານັ້ນ ທ່ານຈະມີເວັບໄຊ ແລະ ອີເມລໃຊ້ງານທັນທີ "

  ບໍລິການນີ້ເຫມາະສຳລັບ
 • ບຸກຄົນທົ່ວໄປ

 • ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ ຫລື ທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ

 • ຂາຍສິນຄ້າອອນລາຍ

ເບິ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ
* ລາຄາຍັງບໍ່ລວມອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ
 • ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ 3,600,000 ກີບ

ຂັ້ນຕອນດຳເນີນການ

 • ປະຊຸມສະຫລຸບ
  ຄວາມຕ້ອງການ

 • ອອກແບບ
  ເວັບໄຊທ໌

 • Programming

 • ອົບຮົມການໃຊ້
  ງານແບບໂຕຕໍ່ໂຕ

 • ເວັບສຳເລັດຮູບໃຊ້ເທັມເພລດໃນລະບົບ
 • ເວັບສຳເລັດຮູບອອກແບບໃຫ້ໃຫມ່ບໍ່ຊໍ້າໃຜ
 • ເວັບເຮັດໃຫມ່ທັງລະບົບ

ຕົວຢ່າງເວັບໄຊທ໌ທີ່ໃຊ້ບໍລິການນີ້

ສ້າງເວັບໄຊທ໌

" ບໍລິສັດຮັບສ້າງເວັບໄຊທ໌ ແລະ ອອກແບບເວັບໄຊທ໌ໃຫ້ທັງລະບົບ ບໍ່ແມ່ນເວັບສຳເລັດຮູບ ເຮົາເຮັດໃຫມ່ທັງຫມົດລາຄາເບົາໆ ເຮັດແລ້ວລູກຄ້າໄດ້ Source Code ໄປທັງຫມົດພ້ອມ Hosting ແລະ ການເບິ່ງແຍງຕໍ່ອີກ 1 ເດືອນ ຈົບບາດດຽວ "

  ບໍລິການນີ້ເຫມາະສຳລັບ
 • ເວັບໄຊທ໌ບໍລິສັດ

 • ທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ຂະຫນາດກາງ

 • ສິນຄ້າ

ເບິ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ
* ລາຄາຍັງບໍ່ລວມອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ
 • ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ 5,000,000 ກີບ

ຂັ້ນຕອນດຳເນີນການ

 • ປະຊຸມສະຫລຸບ
  ຄວາມຕ້ອງການ

 • ອອກແບບ
  ເວັບໄຊທ໌

 • Programming

 • ອົບຮົມການໃຊ້
  ງານແບບໂຕຕໍ່ໂຕ

 • ເວັບສຳເລັດຮູບໃຊ້ເທັມເພລດໃນລະບົບ
 • ເວັບສຳເລັດຮູບອອກແບບໃຫ້ໃຫມ່ບໍ່ຊໍ້າໃຜ
 • ເວັບເຮັດໃຫມ່ທັງລະບົບ (ບໍ່ແມ່ນເວັບສຳເລັດຮູບ)

ຕົວຢ່າງເວັບໄຊທ໌ທີ່ໃຊ້ບໍລິການນີ້

ໜ້າເວັບໄຊທ໌ຂາຍເຄື່ອງ

" Sale Page Website ແມ່ນເວັບໄຊທ໌ໜ້າດຽວທີ່ມີລະບົບກະຕ່າສິນຄ້າສາມາດສັ່ງຊື້ສິນຄ້າໄດ້ຜ່ານໜ້າເວັບ ແລະ whatsappໄດ້ ໃຊ້ເວລາພຽງ 3 ມື້ ທ່ານກໍ່ມີໜ້າເວັບຂາຍເຄື່ອງແລ້ວ "

  ບໍລິການນີ້ເຫມາະສຳລັບ
 • ບຸກຄົນທົ່ວໄປ

 • ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ ຫລື ທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ

 • ຂາຍສິນຄ້າອອນລາຍ

ເບິ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ
* ລາຄາຍັງບໍ່ລວມອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ
 • ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ 500,000 ກີບ

ຂັ້ນຕອນດຳເນີນການ

 • ປະຊຸມສະຫລຸບ
  ຄວາມຕ້ອງການ

 • ອອກແບບ
  ເວັບໄຊທ໌

 • Programming

 • ອົບຮົມການໃຊ້
  ງານແບບໂຕຕໍ່ໂຕ

 • ເວັບສຳເລັດຮູບໃຊ້ເທັມເພລດໃນລະບົບ
 • ເວັບສຳເລັດຮູບອອກແບບໃຫ້ໃຫມ່ບໍ່ຊໍ້າໃຜ
 • ເວັບເຮັດໃຫມ່ທັງລະບົບ (ບໍ່ແມ່ນເວັບສຳເລັດຮູບ)

ຕົວຢ່າງເວັບໄຊທ໌ທີ່ໃຊ້ບໍລິການນີ້

ຕິດຕໍ່ທີມງານເພື່ອແຈ້ງລາຍລະອຽດຂອງງານຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດທັນທີ !

* ກະລຸນາເຮັດສໍາເລັດທັງຫມົດ