ເລືອກແພັກເກັດ ທີ່ຖືກໃຈທ່ານ 

ຮັບເຮັດເວັບໄຊທ໌ແບບທີ່ 1
Standard Package

" ບໍລິການ Standard Package ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ຕ້ອງການເຮັດເວັບໄຊທ໌ເລັ່ງດ່ວນ ລາຄາປະຢັດ ມີເຈົ້າຫນ້າທີ່ຊ່ວຍເຮັດເວັບໄຊທ໌ໄປພ້ອມກັນຈົນແລ້ວພາຍໃນ 1 ມື້ "

  ບໍລິການນີ້ເຫມາະສຳລັບ
 • ບຸກຄົນທົ່ວໄປ

 • ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ ຫລືທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ

 • ຂາຍສິນຄ້າອອນລາຍ

ສິ່ງທີ່ລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບ ໃນບໍລິການນີ້
 •  
 • ມີລະບົບຈັດການເວັບໄຊທ໌ ແລະ ເທັມເພລດໃຫ້ເລືອກໃຊ້ງານ
 • ມີຄູ່ມືວິທີການໃຊ້ງານເວັບໄຊທ໌
 • ມີເຈົ້າຫນ້າທີ່ support ຈັນ - ສຸກ ເວລາ 8.00 - 17.00 ມ

ຂັ້ນຕອນດຳເນີນການ

 • ຈັດເຮັດເວັບໄຊທ໌

 • ອົບຮົມການໃຊ້ງານໂຕຕໍ່ໂຕ

 • ເວັບສຳເລັດຮູບໃຊ້ເທັມເພລດໃນລະບົບ
 • ເວັບສຳເລັດຮູບອອກແບບໃຫ້ໃຫມ່ບໍ່ຊໍ້າໃຜ
 • ເວັບເຮັດໃຫມ່ທັງລະບົບ (ບໍ່ແມ່ນເວັບສຳເລັດຮູບ)

ຕົວຢ່າງເວັບໄຊທ໌ທີ່ໃຊ້ບໍລິການນີ້

ຮັບເຮັດເວັບໄຊທ໌ແບບທີ່ 2
New Template

" ບໍລິການເຮັດເວັບສຳເລັດຮູບ ແຕ່ເຮົາອອກແບບເທັມເພລດຂອງເວັບ
ໄຊທ໌ໃຫ້ໃຫມ່ຫມົດຕາມທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງການ ງາມບໍ່ຊໍ້າໃຜ!
ເບິ່ງບໍ່ຮູ້ວ່າເປັນເວັບສຳເລັດຮູບ "

  ບໍລິການນີ້ເຫມາະສຳລັບ
 • ເວັບໄຊທ໌ບໍລິສັດ

 • ທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ຂະຫນາດກາງ

 • ຂາຍສິນຄ້າອອນລາຍ

ສິ່ງທີ່ລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບ ໃນບໍລິການນີ້
 • ອອກແບບເທັມເພລດໃຫ້ໃຫມ່ຫມົດ ງາມບໍ່ຊໍ້າໃຜ
 • ເວັບໄຊທ໌ຈະບໍ່ຄືເວັບສຳເລັດຮູບ
 • ອອກແບບ head banner 1 ງານວຽກ
 • ລົງຂໍ້ມູນສິນຄ້າ 100 ອັນ ແລະ ເມນູອື່ນໆ ຈຳນວນ 5 ເມນູ
 • ອົບຮົມການໃຊ້ງານແບບໂຕຕໍ່ໂຕ 1 ຄັ້ງ 3 ຊົ່ວໂມງ
 • ມີເຈົ້າຫນ້າທີ່ support ຈັນ - ສຸກ ເວລາ 8.00 - 17.00 ມ.

ຂັ້ນຕອນດຳເນີນການ

 • ປະຊຸມສະຫລຸບ
  ຄວາມຕ້ອງການ

 • ອອກແບບ
  ເທັມເພລດໃຫມ່
  ທັງຫມົດ

 • ລົງຂໍ້ມູນ ແລະ ຕົບແຕ່ງເພີ່ມເຕີມ

 • ອົບຮົມການໃຊ້
  ງານໂຕຕໍ່ໂຕ

 • ເວັບສຳເລັດຮູບໃຊ້ເທັມເພລດໃນລະບົບ
 • ເວັບສຳເລັດຮູບອອກແບບໃຫ້ໃຫມ່ບໍ່ຊໍ້າໃຜ
 • ເວັບເຮັດໃຫມ່ທັງລະບົບ (ບໍ່ແມ່ນເວັບສຳເລັດຮູບ)

ຕົວຢ່າງເວັບໄຊທ໌ທີ່ໃຊ້ບໍລິການນີ້

ຮັບເຮັດເວັບໄຊທ໌ແບບທີ່ 3
New Template Plus

" ບໍລິການເຮັດເວັບສຳເລັດຮູບແຕ່ເຮົາອອກແບບເທັມເພລດຂອງເວັບ
ໄຊທ໌ໃຫ້ໃຫມ່ຫມົດ ແລະ ລູກຄ້າສາມາດໃຫ້ເຮົາຂຽນລະບົບສະເພາະທີ່
ລູກຄ້າຕ້ອງການໃສ່ເພີ່ມເຂົ້າໄປໄດ້ອີກ "

  ບໍລິການນີ້ເຫມາະສຳລັບ
 • ເວັບໄຊທ໌ບໍລິສັດ

 • ທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ຂະຫນາດກາງ

 • ຂາຍສິນຄ້າອອນລາຍ

ສິ່ງທີ່ລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບ ໃນບໍລິການ
 • ເທັມເພລດໃຫມ່ທີ່ມີລູກຫລິ້ນຫລາຍກວ່າທົ່ວໄປ ແລະ ບໍ່ຊໍ້າໃຜ
 • ຂຽນລະບົບເພີ່ມໄດ້ຕາມຕ້ອງການ
 • ປັບການສະແດງຜົນຂໍ້ມູນຫນ້າໃນໄດ້ 2 layout
 • ອອກແບບ head banner 1 ງານວຽກ
 • ລົງຂໍ້ມູນສິນຄ້າ 100 ອັນ ແລະ 100 ຮູບ ແລະ ເມນູຈຳນວນ 5 ເມນູ
 • ອົບຮົມການໃຊ້ງານໂຕຕໍ່ໂຕ 1 ຄັ້ງ 3 ຊົ່ວໂມງ
 • ມີເຈົ້າຫນ້າທີ່ support ຈັນ - ສຸກ ເວລາ 8.00 - 17.00 ມ.

ຂັ້ນຕອນດຳເນີນການ

 • ປະຊຸມສະຫລຸບ
  ຄວາມຕ້ອງການ

 • ອອກແບບ
  ເທັມເພລດໃຫມ່
  ທັງຫມົດ

 • ຂຽນລະບົບເພີ່ມ ແລະ ລົງຂໍ້ມູນ

 • ອົບຮົມການໃຊ້
  ງານໂຕຕໍ່ໂຕ

 • ເວັບສຳເລັດຮູບໃຊ້ເທັມເພລດໃນລະບົບ
 • ເວັບສຳເລັດຮູບອອກແບບໃຫ້ໃຫມ່ບໍ່ຊໍ້າໃຜ
 • ເວັບເຮັດໃຫມ່ທັງລະບົບ (ບໍ່ແມ່ນເວັບສຳເລັດຮູບ)

ຕົວຢ່າງເວັບໄຊທ໌ທີ່ໃຊ້ບໍລິການນີ້

ຮັບເຮັດເວັບໄຊທ໌ແບບທີ່ 4
Smart

" ບໍລິສັດຮັບເຮັດເວັບໄຊທ໌ ແລະ ອອກແບບເວັບໄຊທ໌ໃຫ້ທັງລະບົບ ບໍ່ແມ່ນເວັບສຳເລັດຮູບ ເຮົາເຮັດໃຫມ່ທັງຫມົດລາຄາເບົາໆ ເຮັດແລ້ວລູກຄ້າໄດ້ Source Code ໄປທັງຫມົດພ້ອມ Hosting ແລະ ການເບິ່ງແຍງຕໍ່ອີກ 1 ເດືອນ ຈົບບາດດຽວ"

  ບໍລິການນີ້ເຫມາະສຳລັບ
 • ເວັບໄຊທ໌ບໍລິສັດ

 • ທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ຂະຫນາດກາງ

 • ສິນຄ້າ

ສິ່ງທີ່ລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບ ໃນບໍລິການນີ້
 • ອອກແບບເມນູໄດ້ຕາມລູກຄ້າຕ້ອງການ
 • ອອກແບບ Banner ຈຳນວນ 2 Banner
 • ມີ Backoffice ແລະ ມີຄູ່ມືການໃຊ້ງານສຳລັບ ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນໄດ້ເອງ
 • ໄດ້ຮັບ Source Code ໄວ້ສຳລັບພັດທະນາຕໍ່ໄດ້ເອງໃນອະນາຄົດ
 • ບໍລິການ Maintenance​ Service 1 ເດືອນ ມູນຄ່າ 3,000,000 ກີບ
 • ອົບຮົມການໃຊ້ງານແບບໂຕຕໍ່ໂຕ 1 ຄັ້ງ 3 ຊົ່ວໂມງ

ຂັ້ນຕອນດຳເນີນການ

 • ປະຊຸມສະຫລຸບ
  ຄວາມຕ້ອງການ

 • ອອກແບບ
  ເວັບໄຊທ໌

 • Programming

 • ອົບຮົມການໃຊ້
  ງານແບບໂຕຕໍ່ໂຕ

 • ເວັບສຳເລັດຮູບໃຊ້ເທັມເພລດໃນລະບົບ
 • ເວັບສຳເລັດຮູບອອກແບບໃຫ້ໃຫມ່ບໍ່ຊໍ້າໃຜ
 • ເວັບເຮັດໃຫມ່ທັງລະບົບ (ບໍ່ແມ່ນເວັບສຳເລັດຮູບ)

ຕົວຢ່າງເວັບໄຊທ໌ທີ່ໃຊ້ບໍລິການນີ້

ຮັບເຮັດເວັບໄຊທ໌ແບບທີ່ 5
E-commerce

" ລະບົບ E-commerce ເຕັມຮູບແບບ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຂາຍສິນຄ້າອອນລາຍ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງການໃຊ້ງານເວັບສຳເລັດຮູບ ເຮົາອອກແບບ ແລະ ຈັດເຮັດເວັບໄຊທ໌ໃຫ້ຫມົດໃຫ້ຖືກກັບທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງການ "

  ບໍລິການ​ນີ້ເຫມາະສຳລັບ
 • ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ

 • ທຸລະກິດ​ຂະຫນາດນ້ອຍ

 • ທຸລະກິດ​ຂະຫນາດກາງ

ສິ່ງທີ່​ລູກຄ້າ​ຈະ​ໄດ້ຮັບ​ ໃນ​ບໍລິການ​ນີ້
 • ລະບົບຄົບສົມບູນ ພ້ອມຂາຍສິນຄ້າທັນທີ
 • ມີ Backoffice ແລະ ມີຄູ່ມືການໃຊ້ງານສຳລັບ ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນໄດ້ເອງ
 • ໄດ້ຮັບ Source Code ໄວ້ສຳລັບພັດທະນາຕໍ່ໄດ້ເອງໃນອະນາຄົດ
 • ບໍລິການ Maintenance​ Service 3 ເດືອນ ມູນຄ່າ 9,000,000 ກີບ
 • ອົບຮົມການໃຊ້ງານແບບໂຕຕໍ່ໂຕ 1 ຄັ້ງ 3 ຊົ່ວໂມງ

ຂັ້ນຕອນດຳເນີນການ

 • ປະຊຸມສະຫລຸບ
  ຄວາມຕ້ອງການ

 • ອອກແບບ
  ເວັບໄຊທ໌

 • Programming + ລົງຂໍ້ມູນ

 • ອົບຮົມການໃຊ້
  ງານແບບໂຕຕໍ່ໂຕ

 • ເວັບສຳເລັດຮູບໃຊ້ເທັມເພລດໃນລະບົບ
 • ເວັບສຳເລັດຮູບອອກແບບໃຫ້ໃຫມ່ບໍ່ຊໍ້າໃຜ
 • ເວັບເຮັດໃຫມ່ທັງລະບົບ (ບໍ່ແມ່ນເວັບສຳເລັດຮູບ)

ຕົວຢ່າງເວັບໄຊທ໌ທີ່ໃຊ້ບໍລິການນີ້

ຮັບເຮັດເວັບໄຊທ໌ແບບທີ່ 6
Custom

" ບໍລິການນີ້ສາມາດຈັດເຮັດເວັບໄຊທ໌ທຸກຮູບແບບ ສຳລັບລູກຄ້າຕ້ອງການລະບົບ ສະເພາະໂຕ ຫລືເວັບໄຊທ໌ທີ່ມີຂະຫນາດໃຫຍ່ "

  ບໍລິການ​ນີ້ເຫມາະສຳລັບ
 • ທຸລະກິດ​ຂະຫນາດກາງ

 • ທຸລະກິດ​ຂະຫນາດໃຫຍ່

 • ລະບົບມີຄວາມຊັບຊ້ອນ
  ກວ່າທົ່ວໄປ

ສິ່ງທີ່​ລູກຄ້າ​ຈະ​ໄດ້ຮັບ​ ໃນ​ບໍລິການ​ນີ້
 • ເວັບໄຊທ໌ແລະລະບົບທັງຫມົດຕາມທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງການ
 • ມີ Backoffice ແລະ ມີຄູ່ມືການໃຊ້ງານສຳລັບ ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນໄດ້ເອງ
 • ໄດ້ຮັບ Source Code ໄວ້ສຳລັບພັດທະນາຕໍ່ໄດ້ເອງໃນອະນາຄົດ
 • ອົບຮົມການໃຊ້ງານແບບໂຕຕໍ່ໂຕ 1 ຄັ້ງ 3 ຊົ່ວໂມງ

ຂັ້ນຕອນດຳເນີນການ

 • ຂຶ້ນຢູ່ກັບລະບົບທີ່ຕ້ອງການ

 • ເວັບສຳເລັດຮູບໃຊ້ເທັມເພລດໃນລະບົບ
 • ເວັບສຳເລັດຮູບອອກແບບໃຫ້ໃຫມ່ບໍ່ຊໍ້າໃຜ 
 • ເວັບເຮັດໃຫມ່ທັງລະບົບ (ບໍ່ແມ່ນເວັບສຳເລັດຮູບ)

ຕົວຢ່າງເວັບໄຊທ໌ທີ່ໃຊ້ບໍລິການນີ້

ຕິດຕໍ່ທີມງານເພື່ອແຈ້ງລາຍລະອຽດຂອງງານຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດທັນທີ !

* ກະລຸນາເຮັດສໍາເລັດທັງຫມົດ